RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget sikrer en bedre koordinering af politikkerne i landene i Den Europæiske Union (EU) på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Udvalgets vigtigste opgaver er at:

  • følge udviklingen i beskæftigelsessituationen og beskæftigelsespolitikken i EU-landene
  • afgive udtalelser på Rådets eller Kommissionens anmodning eller på eget initiativ
  • forberede Rådets arbejde for så vidt angår den europæiske beskæftigelsesstrategi og de tilhørende instrumenter (retningslinjer for beskæftigelsen, henstillinger om gennemførelse af medlemsstaternes beskæftigelsespolitik osv.).

Udvalget afgiver ligeledes udtalelser på Rådets eller Kommissionens anmodning eller på eget initiativ.

Udvalget består af to repræsentanter for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen. Som led i varetagelsen af sine opgaver hører udvalget arbejdsmarkedets parter.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top