RSS
Alfabetische index

Glossarium

Onderwijs

Elke lidstaat is verantwoordelijk voor de organisatie van haar eigen onderwijs- en opleidingssystemen en de inhoud van de leerprogramma's. Overeenkomstig Artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) bestaat de rol van de Unie uit het bijdragen tot de ontwikkeling van kwalitatief onderwijs door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en door hun actie – indien nodig – te ondersteunen en aan te vullen.

Samenwerking op het gebied van beleid tussen de lidstaten en de EU-instellingen is gebaseerd op het "strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET2020)" dat door een aantal programma's voor fondseninzameling wordt versterkt. Het Programma een leven lang leren ondersteunt uitwisselingen, samenwerking en mobiliteit. Het groepeert vier subprogramma's:

  • Comenius (schoolonderwijs);
  • Erasmus (hoger onderwijs);
  • Leonardo da Vinci (beroepsonderwijs- en opleiding);
  • Grundtvig (volwassenonderwijs).

Deze subprogramma's worden aangevuld door het transversale programma dat kwalitatieve resultaten wil verzekeren en het Jean Monnet-programma dat het begrip over Europese integratie wereldwijd wil verspreiden.

Bovendien stimuleert de EU internationale samenwerking via het Erasmus Mundus-programma voor hoger onderwijs en het Tempus-programma dat het hoger onderwijs in de buurlanden van de EU wil moderniseren.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven