RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Koulutus

Jokaisella jäsenvaltiolla on vastuu omista koulutusjärjestelmistään ja koulutusohjelmiensa sisällöstä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklan mukaan unionin tehtävänä on myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen rohkaisemalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa.

Jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten välinen koulutuspoliittinen yhteistyö perustuu "Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisiin puitteisiin" (ET 2020), joita täydennetään lukuisilla rahoitusohjelmilla. Elinikäisen oppimisen ohjelmalla tuetaan vaihtotoimintaa, yhteistyötä ja liikkuvuutta. Siihen kuuluu neljä alaohjelmaa:

  • Comenius (esikoulu- ja kouluopetus)
  • Erasmus (korkea-asteen koulutus)
  • Leonardo da Vinci (ammatillinen koulutus)
  • Grundtvig (aikuiskoulutus).

Näitä alaohjelmia täydennetään poikittaisohjelmalla, jonka tarkoituksena on varmistaa, että alaohjelmissa saavutetaan korkealaatuisia tuloksia, ja Jean Monnet -ohjelmalla, jolla pyritään lisäämään tietoa Euroopan yhdentymisestä maailmanlaajuisesti.

EU edistää myös kansainvälistä yhteistyötä Erasmus Mundus -korkeakouluohjelman ja Tempus-ohjelman kautta, jonka tavoitteena on nykyaikaistaa korkeakoulutusta EU:n naapurimaissa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun