RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Uddannelse

Hver enkelt medlemsstat har selv ansvaret for tilrettelæggelsen af uddannelsessystemerne og undervisningens indhold. Ifølge EF-traktatens artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Unionen til opgave at bidrage til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt at støtte og supplere disses indsats.

Samarbejdet mellem medlemsstater og EU-institutioner om politikker baseres på "strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020)", som suppleres med et antal finansieringsprogrammer. Programmet for livslang læring støtter udvekslinger, samarbejde og mobilitet. Det sammenfatter fire underprogrammer:

  • Comenius (førskole- og skoleuddannelse)
  • Erasmus (højere uddannelse)
  • Leonardo da Vinci (erhvervsuddannelse)
  • Grundtvig (voksenuddannelse).

Disse underprogrammer suppleres af det tværgående program, som sigter på at tilsikre, at resultaterne er af høj kvalitet, samt af Jean Monnet-programmet, som har til hensigt at udbrede kendskab til Europæisk integration på verdensplan.

EU fremmer også internationalt samarbejde gennem Erasmus Mundus-programmer for højere uddannelse og Tempusprogrammerne, som tilstræber at modernisere højere uddannelse i landene, som omgiver EU.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top