RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Økonomisk og Monetær Union (ØMU)

Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) er betegnelsen for den proces, hvor medlemsstaternes økonomiske og monetære politikker harmoniseres med henblik på at indføre en fælles valuta, euroen. ØMU'en var emnet for en regeringskonference, der blev afsluttet i Maastricht i december 1991.

ØMU'en er gennemført i tre faser:

  • Første fase (1. juli 1990 til 31. december 1993): Alle hindringer for frie kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne blev fjernet, samordningen af medlemsstaternes økonomiske politikker blev forstærket, og samarbejdet centralbankerne imellem blev intensiveret.
  • Anden fase (1. januar 1994 til 31. december 1998): Der blev skabt konvergens mellem medlemsstaternes økonomiske og monetære politikker (for at sikre prisstabilitet og sunde offentlige finanser), og Det Europæiske Monetære Institut (IME) blev oprettet og siden hen Den Europæiske Centralbank (ECB) i 1998.
  • Tredje fase (fra 1. januar 1999): Valutakurserne blev uigenkaldeligt fastlåst, og den fælles valuta blev indført på valutamarkederne og som elektroniske penge. Euroen blev indført som lovligt betalingsmiddel.

På nuværende tidspunkt har 17 af de 27 medlemsstater i EU indført den fælles valuta.

Tre medlemsstater indførte ikke euroen: Det Forenede Kongerige og Danmark, som har en undtagelsesordning (den såkaldte "opting out-klausul"), og Sverige, som ikke indførte euroen grundet en negativ folkeafstemning i september 2003. De medlemsstater, der blev medlemmer af EU den 1. januar 2004 og den 1. januar 2007, indfører euroen, så snart de opfylder alle de såkaldte konvergenskriterier. De fik ikke nogen undtagelsesordning under tiltrædelsesforhandlingerne.

Skal ØMU'en blive en succes på lang sigt, kræver det, at medlemsstaterne viderefører den finanspolitiske konsolidering og samordner deres økonomiske politikker i større grad.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top