RSS
Alfabetische index

Glossarium

Dubbele meerderheid

Het Verdrag van Nice (2001) bevat een definitie van gekwalificeerde meerderheid, die voorziet in een dubbele of zelfs driedubbele meerderheid. Niet alleen moeten de stemmen in het voordeel van de grote lidstaten worden herwogen, maar ook moet de gekwalificeerde meerderheid een meerderheid van de lidstaten vertegenwoordigen. Daarnaast wordt een zogenaamd "demografisch vangnet" ingebouwd, wat inhoudt dat elke lidstaat kan verlangen dat wordt nagegaan of de gekwalificeerde meerderheid ten minste 62% van de bevolking van de Unie vertegenwoordigt. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, is het besluit niet aangenomen.

Het Verdrag van Lissabon wijzigt de stemmingsregel in de Raad met de invoering van een eenvoudiger en doorzichtiger systeem gestoeld op het beginsel van de dubbele meerderheid van staten en van de bevolking. De gekwalificeerde meerderheid kan slechts worden bereikt indien zij minstens 55% van de lidstaten van de Unie vertegenwoordigt en 65% van de Europese bevolking (artikel 16 van het verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 238 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Dit stemmingssysteem is slechts van toepassing na een overgangsperiode die afloopt op 31 oktober 2014. Tot dan is de stemmingsregel van het Verdrag van Nice van toepassing.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven