RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Kaksinkertainen enemmistö

Nizzan sopimuksessa (2001) määriteltiin määräenemmistö niin, että se vastaa kaksinkertaista, jopa kolminkertaista enemmistöä. Suuria jäsenvaltioita suosivan äänten painotuksen lisäksi määräenemmistön tulee edustaa jäsenvaltioiden enemmistöä. Lisänä on "demografiseksi seulaksi" kutsuttu järjestelmä, jonka mukaan jokainen jäsenvaltio voi vaatia tarkistettavan, että määräenemmistö edustaa vähintään 62 prosenttia unionin väestöstä. Jos tämä ehto ei täyty, päätöstä ei tehdä.

Lissabonin sopimuksella muutetaan neuvoston äänestyssääntöä ottamalla käyttöön yksinkertaisempi ja avoimempi järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden ja väestön kaksinkertaisen enemmistön periaatteeseen. Määräenemmistön muodostamiseen tarvitaan vähintään 55 prosenttia jäsenvaltioita edustavista neuvoston jäsenistä, jotka edustavat vähintään 65:ä prosenttia EU:n väestöstä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artikla ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 238 artikla). Tämä äänestysjärjestelmä tulee voimaan vasta 31. lokakuuta 2014 päättyvän siirtymäkauden jälkeen. Nizzan sopimukseen perustuvan äänestyssäännön soveltamista jatketaan kyseiseen päivämäärään saakka.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun