RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Dobbelt flertal

Nice-traktatens (2001) definition af kvalificeret flertal svarer til et dobbelt eller et tredobbelt flertal. Ud over omlægningen af vægtningen af stemmerne til fordel for de store medlemsstater skal det kvalificerede flertal også repræsentere et flertal af medlemsstaterne. Dertil kommer en ordning, som kaldes et "demografisk sikkerhedsnet", som gør, at hver medlemsstat kan anmode om at få kontrolleret, at det kvalificerede flertal repræsenterer mindst 62 % af EU's befolkning. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, vedtages en beslutning ikke.

Lissabontraktaten ændrer afstemningsreglen i Rådet, idet der indføres et enklere og mere åbent system baseret på et princip om dobbelt flertal af stater og af befolkning. Et kvalificeret flertal vil kun kunne opnås, hvis det repræsenterer mindst 55 % af Unionens stater og 65 % af dens befolkning (artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 238 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Dette afstemningssystem træder først i kraft efter en overgangsperiode, som løber til den 31. oktober 2014. Frem til denne dato gælder afstemningsreglen, som fremgår af Nicetraktaten.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top