RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Demokratisk underskud

Udtrykket det demokratiske underskud benyttes i første række for at gøre gældende, at EU lider af en mangel på demokratisk legitimitet, og at EU på grund af sin komplekse måde at fungere på synes at være svært tilgængeligt for borgerne.  

Ved hver etape i den europæiske integrationsproces har spørgsmålet om den demokratiske legitimitet trængt sig mere og mere på. Maastricht-, Amsterdam- og Nice-traktaterne har bidraget til at forbedre den demokratiske legitimitet i det institutionelle system ved at styrke Europa-Parlamentets beføjelser i forbindelse med udnævnelsen af og kontrollen med Kommissionen og ved gradvis at udvide anvendelsesområdet for den fælles beslutningsprocedures.

Lissabontraktaten fortsætter i dette spor. På den ene side styrker den Europa-Parlamentets beføjelser på lovgivnings- og det budgetmæssige område og gør det muligt at udøve en mere effektiv politisk kontrol med Europa-Kommissionen via proceduren for udnævnelse af Kommissionens formand. På den anden side tilstræber den at forbedre borgernes deltagelse i Unionens demokratiske liv ved at skabe en initiativret for borgerne og ved at anerkende vigtigheden af en dialog mellem EU-institutionerne og borgersamfundet.

Desuden foreskriver traktaten, at Ministerrådets møder for fremtiden er offentlige for således at forbedre åbenhed og information til EU-borgerne.  

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top