RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Fördjupat samarbete

Det fördjupade samarbetet är en fortsättning av den integrationsprocess som inleddes genom det europeiska samarbetet. Från tullunionen via den gemensamma marknaden till euroområdet har de europeiska gemenskaperna utvecklats till en union mellan de europeiska folken, som strävar mot "en allt fastare sammanslutning" (artikel 1 i fördraget om Europeiska unionen). Det fördjupade samarbetet pågår parallellt med utvidgningsprocessen och har ofta framställts som en förutsättning för denna.

I enlighet med denna tankegång har man beslutat att reformera gemenskapens viktigaste politikområden (den gemensamma jordbrukspolitiken och strukturpolitiken), samt institutionernas arbetssätt för att skapa goda villkor för de nya medlemsstaternas anslutning till Europeiska unionen.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början