RSS
Alfabetische index

Glossarium

Verdieping

Verdieping is de integratiebeweging die gaande is sedert het begin van de Europese opbouw. Begonnen als douaneunie, daarna gemeenschappelijke markt en eurozone, heeft de Europese Gemeenschap zich ontwikkeld tot een "steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa" (artikel 1 van het VEU). Het verdiepingsproces loopt parallel met het uitbreidingsproces en is vaak voorgesteld als een voorwaarde voor uitbreiding.

In deze geest werd besloten de voornaamste beleidsterreinen (gemeenschappelijk landbouwbeleid en structuurbeleid) en de werking van de Instellingen te hervormen om de toetreding van nieuwe landen onder gunstige voorwaarden mogelijk te maken.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven