RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Tilnærmelse

Ved tilnærmelse forstås en videreførelse af den integrationsproces, der er startet med det europæiske samarbejde. Fra toldunionen over fællesmarkedet til euroområdet har De Europæiske Fællesskaber udviklet sig til en union af europæiske folkeslag, der arbejder hen "imod en stadig snævrere" forbindelse (artikel 1 i traktaten om Den Europæiske Union). Tilnærmelsen foregår parallelt med udvidelsesprocessen og er ofte blevet fremstillet som en forudsætning herfor.

I overensstemmelse med denne tankegang er det blevet besluttet at reformere de vigtigste fællesskabspolitikker (den fælles landbrugspolitik og strukturpolitikken) samt den måde, institutionerne arbejder på for at skabe gode vilkår for de nye medlemsstaters indtræden i Den Europæiske Union.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top