RSS
Alfabetische index

Glossarium

Douane-unie

De douane-unie vormt de grondslag van de gemeenschappelijke markt. De totstandbrenging van de douane-unie, die in 1968 werd voltooid, was de belangrijkste doelstelling na de ondertekening van het Verdrag van Rome. De belangrijkste maatregelen bestonden uit:

  • de afschaffing van alle douanerechten en beperkingen tussen de lidstaten;
  • de vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief (GDT) dat in de gehele Europese Gemeenschap van toepassing is op goederen van herkomst uit derde landen (de inkomsten uit douanerechten maken deel uit van de eigen middelen van de Gemeenschap);
  • de gemeenschappelijke handelspolitiek als extern element van de douane-unie (de Gemeenschap spreekt internationaal met een enkele stem).

Er werden gemeenschappelijke procedures en regels vastgesteld evenals een enig document (ED) ter vervanging van de verschillende documenten die tot dan toe in gebruik waren. Bij de inwerkingtreding van de interne markt in 1993 werden alle systematische controles aan de binnengrenzen evenals de douaneformaliteiten opgeheven. De douanediensten van de lidstaten zijn hierdoor niet meer betrokken bij de invordering van de accijnzen en de BTW, noch bij het verzamelen van statistische gegevens.

De Gemeenschap heeft een aantal bijzondere overeenkomsten gesloten, hetzij ter vereenvoudiging van het handelsverkeer, zoals de overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte (EER), hetzij ter bevordering van de ontwikkeling door het verkennen van preferentiële toegang tot de Europese markt, zoals de Overeenkomst van Lomé die met de landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Zuidzee werd ondertekend (ACS).

Uitdagingen voor de toekomst zijn het verbeteren van de samenwerking tussen de nationale overheidsdiensten evenals de strijd tegen fraude door middel van de opeenvolgende programma's Douane 2002 en Douane 2007. Een van de prioriteiten van het programma Douane 2007 is om de nieuwe lidstaten te blijven helpen bij de aanpassing van hun systemen aan de vrijhandelszone en bij de uitoefening van douanecontroles aan de nieuwe buitengrenzen van de Europese Unie.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven