RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Tulliliitto

Tulliliitto on olennainen osa yhteismarkkinoita. Sen täytäntöönpano oli Rooman sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen yhteisön tärkein tavoite, joka saavutettiin vuonna 1968. Tärkeimmät toimenpiteet ovat olleet:

  • kaikkien tullien ja rajoitusten poistaminen jäsenvaltioiden väliltä
  • yhteisen tullitariffin perustaminen; sitä sovelletaan kaikkialla Euroopan yhteisössä sen ulkopuolisista maista lähtöisin oleviin tavaroihin (näin saadut tulot ovat yhteisön omia varoja)
  • yhteisen kauppapolitiikan harjoittaminen tulliliiton ulkoisena osana (yhteisön kanta on kansainvälisissä yhteyksissä yhtenäinen).

Yhteisössä on otettu käyttöön yhteiset menettelyt ja säännöt sekä yhtenäisasiakirja (SAD), jolla korvattiin siihen asti käytetyt erilaiset asiakirjat. Yhtenäismarkkinoiden tultua voimaan vuonna 1993 sisärajoilta poistettiin kaikki säännölliset tarkastukset ja tullimuodollisuudet. Täten jäsenvaltioiden tullitoimipaikat eivät enää kanna valmiste- eikä arvonlisäveroa eivätkä kerää tilastotietoja.

Yhteisö on tehnyt erityissopimuksia joko kaupan helpottamiseksi (esim. Euroopan talousalue, ETA) tai kehitysmaiden tukemiseksi tarjoamalla etuuskohteluun oikeutetun pääsyn Euroopan markkinoille (esim. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden kanssa allekirjoitettu Lomén yleissopimus).

Tulevaisuuden haasteita ovat kansallisten viranomaisten entistä tiiviimmän yhteistyön edistäminen ja petosten torjunta peräkkäisillä ohjelmilla Tulli 2002 ja Tulli 2007. Yksi Tulli 2007 -ohjelman ensisijaisista tavoitteista on auttaa edelleen uusia jäsenvaltioita mukauttamaan järjestelmänsä vapaakaupan ja Euroopan unionin uusien ulkorajojen valvomiseksi.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun