RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Toldunion

Toldunionen er det væsentlige element i EU. Etableringen af toldunionen har været det overordnede mål siden undertegnelsen af Rom-traktaten og er blevet videreført frem til 1968. De vigtigste foranstaltninger har bl.a. været

  • afskaffelsen af al told og alle restriktioner mellem medlemsstaterne
  • oprettelsen af en fælles toldtarif, der gælder i hele EU for varer fra tredjelande (indtægterne herfra udgør en del af EU's egne indtægter)
  • den fælles handelspolitik som et eksternt aspekt af toldunionen (EU taler med én stemme på internationalt niveau).

Der er blevet udarbejdet fælles procedurer og regler samt et administrativt enhedsdokument (AED) til erstatning af de forskellige dokumenter, der hidtil blev anvendt. Da det indre marked trådte i kraft i 1993 blev alle former for regelmæssig kontrol og toldformaliteter ved de indre grænser afskaffet. Medlemsstaternes toldtjenester har således mistet deres rolle som indsamlere af punktafgifter, moms og statistiske oplysninger.

EU har indgået særlige aftaler for enten at lette det økonomiske samkvem i forbindelse med f.eks. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller for at fremme udviklingen ved at tilbyde præferenceadgang til de europæiske markeder, således som det f.eks. er tilfældet med Lomé-konventionen, der er undertegnet med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene).

De kommende udfordringer er at opnå et stadig tættere samarbejde mellem de nationale myndigheder og bekæmpe svig takket være programmerne Told 2002 og Told 2007. En af Told 2007 programmets prioriteter er at fortsætte med at hjælpe de nye medlemsstater med at tilpasse deres systemer på en måde der kan skabe en fri informationsudveksling og en effektivisering af toldkontrollen ved EU's ydre grænser.

Se også :

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top