RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Coreu

Coreu (= CORrespondance EUropéenne) är EU:s kommunikationsnät mellan medlemsstaterna och kommissionen för det utrikespolitiska samarbetet. Det underlättar snabba beslut i krissituationer.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början