RSS
Alfabetische index

Glossarium

COREU ("CORrespondance EUropéenne")

Het COREU (telexnet van Europese correspondenten) is een communicatienetwerk tussen de lidstaten van de EU en de Commissie om de samenwerking op de terreinen van het buitenlands beleid te bevorderen. Het bespoedigt de besluitvorming bij een crisis.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven