RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Artikel 71-kommittén (Titel V i FEUF)

Ständiga kommittén enligt artikel 71 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) är en arbetsgrupp i rådet, där andra organ och myndigheter inom EU också kan delta. Kommitténs roll är att samordna medlemsstaternas samarbetande verksamhet på områdena frihet, säkerhet och rättvisa.

Den ständiga kommittén stöder också kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) i att assistera rådet, med inriktning på att genomföra EU:s solidaritetsparagraf.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början