RSS
Alfabetische index

Glossarium

Comité van artikel 71 van het EU-Verdrag

Het Permanent Comité van artikel 71 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is een werkgroep van de Raad waar ook de andere instanties en agentschappen van de Unie aan deel kunnen nemen. De rol van het Comité bestaat erin de operationele samenwerking van de lidstaten op het vlak van vrijheid, veiligheid en justitie te coördineren.

Het Permanent Comité helpt ook het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) bij het bijstaan van de Raad, met het oog op uitvoering van de Europese solidariteitsclausule.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven