RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

71 artiklan mukainen komitea (SEUT:n V osasto)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 71 artiklan mukainen pysyvä komitea on neuvoston työryhmä, johon myös muut unionin elimet ja laitokset voivat osallistua. Komitean tehtävänä on yhteensovittaa jäsenvaltioiden operatiivista yhteistyötä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella.

Pysyvä komitea myös tukee neuvostoa avustavaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa EU:n yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanossa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun