RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Artikel 71-Udvalget (afsnit V i TEUF)

Det stående Artikel 71-Udvalg (TEUF-traktaten) er en arbejdsgruppe i Rådet, hvor de andre EU-organer og -agenturer også kan deltage. Det er Rådets opgave at koordinere medlemsstaternes operationelle samarbejde inden for frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Det stående udvalg understøtter også Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité i rådgivningen af Rådet med henblik på gennemførelse af EU's solidaritetsbestemmelse.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top