RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Lähentymisperusteet

Talous- ja rahaliiton (EMU) toteutumisen edellyttämän kestävän lähentymisen varmistamiseksi perussopimuksessa asetetaan neljä lähentymisperustetta, jotka jäsenvaltion on täytettävä ennen kuin se voi osallistua EMUn kolmanteen vaiheeseen eli euron käyttöönottoon. Lähentymisperusteiden toteutumista seurataan komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) laatimien kertomusten perusteella. Arviointiperusteet ovat seuraavat:

  • Julkisen talouden vuotuinen velkaantuminen ei saa ylittää 3:a prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen,julkisen talouden kokonaisvelka ei saa ylittää 60:tä prosenttia bruttokansantuotteesta.
  • Hintatason vakauden on oltava kestävällä tasolla, ja keskimääräinen rahanarvon alenemisaste arviointihetkeä edeltävän vuoden aikana saa ylittää enintään 1,5 prosenttiyksiköllä kolmen hintavakaudeltaan parhaan jäsenvaltion inflaatioasteen.
  • Keskimääräinen pitkäaikainen nimelliskorko saa ylittää enintään kahdella prosenttiyksiköllä kolmen hintavakaudeltaan parhaan jäsenvaltion vastaavan koron.
  • Valuuttakurssin on pysyttävä valuuttakurssijärjestelmässä määrättyjen tavanomaisten vaihteluvälien rajoissa vähintään arviointihetkeä edeltävien kahden vuoden ajan ilman, että siihen on kohdistunut vakavia häiriöitä.

Lähentymisperusteiden tavoitteena on varmistaa, että taloudellinen kehitys on EMUn puitteissa tasapainoista eikä aiheuta jännitteitä jäsenvaltioiden välillä. On myös otettava huomioon, että julkisen talouden velkaantumista ja sen kokonaisvelkaa koskevien arviointiperusteiden on täytyttävä myös EMUn kolmannen vaiheen voimaantulon jälkeen (1. tammikuuta 1999). Tähän liittyvä vakaus- ja kasvusopimus hyväksyttiin Amsterdamin Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 1997. Se on väline, jonka avulla euroalueeseen kuuluvat jäsenvaltiot voivat koordinoida kansallisia budjettipolitiikkojaan ja estää liiallisten budjettialijäämien syntymisen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun