RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Κριτήρια σύγκλισης

Για να εξασφαλιστεί η σταθερή σύγκλιση που απαιτείται για την υλοποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), η συνθήκη καθόρισε τέσσερα κριτήρια σύγκλισης τα οποία οφείλει να τηρήσει κάθε κράτος μέλος για να είναι σε θέση να συμμετάσχει στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ και επομένως να εισαγάγει το ευρώ. Η εξέταση της τήρησης αυτών των κριτηρίων σύγκλισης γίνεται βάσει εκθέσεων της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

  • ο λόγος του δημόσιου ελλείμματος προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% καιο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60%•
  • βαθμός σταθερότητας των τιμών και μέσο ποσοστό πληθωρισμού (που παρατηρείται κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους πριν από την εξέταση) το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 1,5% το αντίστοιχο των τριών κρατών μελών που παρουσιάζουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών•
  • μακροπρόθεσμο μέσο ονομαστικό επιτόκιο που δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 2% το επιτόκιο των τριών κρατών μελών που παρουσιάζουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών•
  • τα φυσιολογικά περιθώρια διακύμανσης που προβλέπονται από το μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών πρέπει να τηρούνται, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, τουλάχιστον κατά τα δύο τελευταία έτη πριν από την εξέταση.

Στόχος των κριτηρίων σύγκλισης είναι να εξασφαλιστεί ότι η οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΟΝΕ είναι ισορροπημένη και δεν επιφέρει εντάσεις μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια που αφορούν το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται μετά την έναρξη ισχύος του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ (1η Ιανουαρίου 1999). Για το σκοπό αυτό, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ, τον Ιούνιο του 1997, εγκρίθηκε σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Αποτελεί το νομικό μέσο που επιτρέπει στα κράτη που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ να συντονίσουν τις εθνικές δημοσιονομικές τους πολιτικές, αποφεύγοντας την εμφάνιση υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας