RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojapolitiikalla (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 169 artikla) on tarkoitus myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamiseen sekä edistää heidän oikeuttaan tiedonsaantiin, koulutukseen ja oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi. Kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset otetaan huomioon unionin muita politiikkoja määriteltäessä (SEUT:n 12 artikla).

Kuluttajansuoja on Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan kuuluva ala. SEUT:n 114 artiklan mukaan kaikki lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, joiden tarkoituksena on jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen, annetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomitean kuulemisen jälkeen.

Samoin jäsenvaltioiden harjoittamaa politiikkaa tukevat ja täydentävät toimet hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomitean kuulemisen jälkeen.

Yksittäinen jäsenvaltio voi pitää voimassa tai ottaa käyttöön yhteisön säännöksiä tiukempia kuluttajansuojatoimenpiteitä, kunhan ne ovat sopusoinnussa perustamissopimuksen kanssa ja niistä ilmoitetaan komissiolle.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun