RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Προστασία των καταναλωτών

Η πολιτική προστασίας των καταναλωτών (άρθρο 169 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ) έχει στόχο την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών καθώς και του δικαιώματος τους στην πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την οργάνωση τους με στόχο να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους. Οι απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των λοιπών πολιτικών της ΕΕ (άρθρο 12 ΣΛΕΕ).

Η προστασία των καταναλωτών είναι κοινή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 114 ΣΛΕΕ, κάθε νομοθετική, κανονιστική και διοικητική διάταξη που στοχεύει στην προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών υιοθετείται δυνάμει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Οι ειδικές δράσεις που στηρίζουν και συμπληρώνουν την πολιτική των κρατών μελών θεσπίζονται επίσης σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Ένα κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ή να εισάγει αυστηρότερα μέτρα προστασίας των καταναλωτών από αυτά που προβλέπονται στην Κοινότητα στο βαθμό που τα εν λόγω μέτρα συμβιβάζονται με τη συνθήκη και έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας