RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Samrådsförfarande

Samrådsförfarandet gör det möjligt för Europaparlamentet att avge ett yttrande om ett förslag från kommissionen. I de fall som föreskrivs i fördraget ska rådet samråda med parlamentet innan det uttalar sig om ett förslag från kommissionen och se till att beakta dess synpunkter. Rådet är dock inte skyldigt att följa parlamentets uttalande utan bara att lyssna till det. Enligt artikel 289 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF fördraget) är samråd ett särskilt lagstiftningsförfarande.

Samrådsförfarandet används numera på ett begränsat antal lagstiftningsområden, som i konkurrenslagstiftningen och vid undantag från inre marknaden. Dessutom används detta förfarande med enkelt yttrande för icke bindande rättsakter, bl.a. rekommendationer och yttranden från rådet och kommissionen.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början