RSS
Alfabetische index

Glossarium

Raadplegingsprocedure

De raadplegingsprocedure stelt het Europees Parlement in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorstel van de Commissie. In de gevallen waarin het Verdrag voorziet, raadpleegt de Raad het Parlement alvorens een besluit over het voorstel van de Commissie te nemen en neemt hij zijn standpunten in overweging. De Raad is evenwel niet gebonden door het standpunt van het Europees Parlement, doch is wel verplicht dit te raadplegen. Op grond van artikel 289 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is raadpleging een bijzondere wetgevingsprocedure.

De procedure is nu van toepassing op een beperkt aantal wetgevingsterreinen, zoals vrijstelling van de internemarktregels en het mededingingsrecht. Bovendien wordt deze raadplegingsprocedure gebruikt voor niet-bindende besluiten, zoals aanbevelingen en adviezen van de Raad en de Commissie.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven