RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Kuulemismenettely

Kuulemismenettelyä Euroopan parlamentilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa komission tekemästä ehdotuksesta. Perustamissopimuksessa määrätyissä tapauksissa neuvosto kuulee parlamenttia, ennen kuin se tekee ratkaisunsa komission ehdotuksesta, ja ottaa huomioon parlamentin näkökannat. Parlamentin kanta ei kuitenkaan sido neuvostoa, vaan sen velvollisuutena on ainoastaan kuulla parlamenttia. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 289 artiklan mukaisesti kuuleminen on erityinen lainsäätämisjärjestys.

Kuulemismenettelyä sovelletaan nyt vain harvoihin lainsäädännön aloihin, kuten sisämarkkinoihin liittyviin poikkeuksiin ja kilpailulainsäädäntöön. Kuulemismenettelyä käytetään myös annettaessa muita kuin velvoittavia asiakirjoja, etenkin suosituksia sekä neuvoston ja komission lausuntoja.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun