RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Høringsprocedure

Høringsproceduren giver Europa-Parlamentet mulighed for at udtale sig om et forslag fra Kommissionen. I de tilfælde, traktaten foreskriver, hører Rådet Parlamentet, inden det træffer afgørelse om et forslag fra Kommissionen, og sørger for at tage Parlamentets synspunkter i betragtning. Rådet er dog ikke forpligtet til at følge Parlamentets synspunkter, kun til at høre det. Under artikel 289 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er høring en særlig lovgivningsprocedure.

Denne procedure anvendes nu på et begrænset antal lovgivningsområder, f.eks. undtagelser fra det indre marked og konkurrenceregler. Høringsproceduren anvendes endvidere kun i forbindelse med retsakter, som ikke er bindende, f.eks. henstillinger og udtalelser fra Rådet og Kommissionen.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top