RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Sovittelukomitea

Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteispäätösmenettelyn yhteydessä voidaan muodostaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 294 artiklan mukainen sovittelukomitea. Komitea voidaan kutsua koolle neuvoston ja parlamentin välillä ilmenneiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi lakiehdotuksen toisen käsittelyn jälkeen.

Sovittelukomitea muodostuu neuvoston jäsenistä tai heidän edustajistaan sekä yhtä monesta Euroopan parlamentin edustajasta, ja sen yhteispuheenjohtajina toimivat parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja. Komitean tehtävänä on saada aikaan teksti, jonka kumpikin osapuoli voi hyväksyä. Myös komissio osallistuu sovittelukomitean työhön edistääkseen parlamentin ja neuvoston kantojen lähentämistä.

Neuvoston ja parlamentin on kuuden viikon kuluessa komitean koollekutsumisesta hyväksyttävä ehdotus

  • parlamentissa annettujen äänten enemmistöllä
  • neuvostossa määräenemmistöllä.

Ehdotus hylätään, jos jompikumpi näistä kahdesta toimielimestä ei anna sille hyväksyntäänsä.

Jos komitea kutsutaan koolle talousarviomenettelyn yhteydessä, sen on annettava lausuntonsa 21 päivän kuluessa koolle kutsumisesta. Sen jälkeen parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä yhteinen talousarvioesitys 14 päivän kuluessa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun