RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Forligsudvalget

I forbindelse med Rådet for Den Europæiske Unions og Europa-Parlamentets fælles beslutningsprocedure kan der i henhold til bestemmelserne i artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde oprettes et forligsudvalg. Udvalget indkaldes, hvis de to institutioner ikke kan blive enige efter andenbehandlingen af et forslag.

Det er sammensat af medlemmer af Rådet eller deres repræsentanter og et tilsvarende antal repræsentanter for Parlamentet under fælles forsæde af Parlamentets formand og Rådets formand. Målet er at nå frem til en beslutning, der er acceptabel for begge parter. Kommissionen deltager ligeledes i forligsudvalgets arbejde for at fremme en tilnærmelse af Europa-Parlamentets og Rådets holdninger.

Rådet og Parlamentet skal vedtage forslaget inden for en tidsfrist på seks uger fra udvalgets møde:

  • med flertal af de afgivne stemmer for Parlamentet
  • med kvalificeret flertal for Rådet.

Hvis en af de to institutioner forkaster forslaget, anses det for ikke vedtaget.

Hvis udvalget indkaldes vedrørende budgetanliggender, skal det udtale sig inden for enogtyve dage fra mødet. Parlamentet og Rådet skal herefter godkende det fælles budgetforslag inden for fjorten dage.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top