RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Koncentriska cirklar

Med detta uttryck avses ett EU som består av ett antal grupper av stater som har uppnått olika grader av integration. Begreppet är inte begränsat till integrationsstrukturen i Europeiska unionen och har använts i debatten av många framstående personer. Vissa av dessa talar om "cirkeln med länder med gemensam rättsgrund" (unionens medlemsstater), "cirkeln med närstående länder" (de länder som står utanför unionen och väntar på anslutning) och vissa mindre cirklar som består av länder med ett utökat samarbete på något område (valutacirkeln, försvarscirkeln etc.).

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början