RSS
Alfabetische index

Glossarium

Concentrische cirkels

Het begrip concentrische cirkels heeft betrekking op een architectuur van Europa die bestaat uit deelverzamelingen van staten die verschillende integratieniveaus hebben bereikt. Het beginsel blijft niet beperkt tot de integratiestructuur van de Europese Unie en is door verschillende persoonlijkheden ontwikkeld. Sommigen van hen onderscheiden de "cirkel van het Gemeenschapsrecht" (de lidstaten van de Unie), de "cirkel van de naaste buren" (derde landen die in afwachting zijn van toetreding) en "meer beperkte cirkels" waarbinnen sprake is van versterkte samenwerking (monetaire cirkel, defensiecirkel, enz.).

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven