RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Samankeskiset ympyrät

Tällä käsitteellä viitataan Euroopan unioniin, joka rakentuu eri yhdentymisasteen saavuttaneiden valtioiden ryhmistä. Käsitteen merkitys ei rajoitu ainoastaan Euroopan unionin yhdentymisen rakenteeseen, ja ajatusta ovatkin kehitelleet monet huomattavat henkilöt. Jotkut heistä puhuvat "yhteisen lainsäädännön ympyrästä" (jonka muodostavat unionin jäsenvaltiot), "lähiympyrästä" (unionin ulkopuolella liittymistä odottavat maat) sekä yhteistyön laajentamiseksi "eriytyneistä ympyröistä" (yhteisen rahan ympyrä, puolustuksen ympyrä jne.).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun