RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Koncentriske cirkler

De koncentriske cirkler symboliserer et EU bestående af grupper af medlemsstater, der har nået forskellige integrationsniveauer. Billedet bruges dog ikke kun om Unionens struktur set fra en integrationssynsvinkel. Det er blevet anvendt af flere forskellige politikere, hvoraf nogle skelner mellem "cirklen med lande med fælles retsgrundlag" (Unionens medlemsstater), "cirklen med nærtstående lande" (lande uden for Unionen, der venter på at blive optaget) og nogle mindre cirkler med lande med et større indbyrdes samarbejde om et givet emne (valutacirklen, forsvarscirklen, etc.).

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top