RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Konkurrenskraft

En konkurrenskraftig ekonomi är en ekonomi med en hög och långvarig ökning av produktiviteten.

Enligt Lissabonstrategin är EU:s mål att göra EU till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen. Därför är konkurrenskraft högt prioriterat i EU. EU:s näringsliv måste vara konkurrenskraftigt för att EU ska kunna nå sina ekonomiska, sociala och miljömässiga mål och på så sätt ge alla som bor i EU ökad livskvalitet. Satsningen på konkurrenskraft ska också anpassa det europeiska näringslivet till omstruktureringar, företagsflytt till nya framväxande ekonomier, omfördelning av jobb och resurser till nya näringar och riskerna för avindustrialisering.

EU:s konkurrenskraft bestäms av hur fort produktiviteten ökar, dvs. på det europeiska näringslivets prestationer framöver och då särskilt hur bra det kan anpassa sig till omstruktureringar. För att vara konkurrenskraftigt måste EU bli bättre på forskning och innovation, informations- och kommunikationsteknik, företagande, konkurrens och utbildning.

För att stödja EU:s satsning på konkurrenskraft krävs analyser av ekonomin i stort och av enskilda sektorer.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början