RSS
Alfabetische index

Glossarium

Concurrentievermogen

Kenmerkend voor een concurrerende economie is een sterke en aanhoudende stijging van de productiviteit.

Aangezien de strategie van Lissabon tot doel heeft van de Europese Unie de meest concurrerende en meest dynamische economie ter wereld te maken, is het concurrentievermogen een van de politieke prioriteiten van de EU geworden. Een concurrerende Europese industrie is in feite onontbeerlijk om de economische, sociale en milieudoelstellingen van de EU te bereiken en zo de levenskwaliteit van haar burgers te verzekeren. De inspanningen van de EU om het concurrentievermogen te verbeteren, zijn ook bedoeld om de Europese economie aan te passen aan de structurele veranderingen, de verplaatsing van industriële activiteiten naar opkomende landen, de overheveling van banen en middelen naar nieuwe industriesectoren en een dreigende desindustrialisering.

Het concurrentievermogen van de Unie is onlosmakelijk verbonden met de stijging van de productiviteit en dus afhankelijk van de prestaties en de toekomst van de Europese industrie, vooral van haar vermogen om structurele veranderingen door te voeren. De Unie kan alleen concurrerend zijn als zij betere prestaties levert op het gebied van onderzoek en innovatie, informatie- en communicatietechnologie, ondernemerschap, mededinging, onderwijs en beroepsopleiding.

Om het optreden van de Unie op het gebied van het concurrentievermogen te ondersteunen, is een horizontale economische analyse in combinatie met een grondige analyse van de diverse sectoren noodzakelijk.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven