RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Kilpailukyky

Kilpailukykyisessä taloudessa tuottavuuden kasvu on korkeaa ja kestävää.

Lissabonin strategiassa on määritetty tavoitteeksi tehdä Euroopasta maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoperustainen talous, ja kilpailukyvystä onkin tullut yksi Euroopan unionin ensisijaisista poliittisista tavoitteista. Kilpailukykyinen eurooppalainen teollisuus on välttämätön yhteisön taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien päämäärien saavuttamiseksi sekä Euroopan kansalaisten elämänlaadun paranemisen takaamiseksi. Euroopan unionin kilpailukykytoimilla pyritään myös mukauttamaan sen taloutta rakennemuutoksiin, teollisuustoiminnan siirtämiseen nopean talouskasvun maihin, työpaikkojen ja resurssien siirtämiseen uusille teollisuuden aloille sekä deindustrialisaation riskiin.

Unionin kilpailukyky määritellään tuottavuuden kasvun perusteella, ja se riippuu näin ollen Euroopan teollisuuden saavutuksista ja tulevaisuudesta, erityisesti sen kyvystä tehdä rakennemukautuksia. Ollakseen kilpailukykyinen unionin on ehdottomasti oltava suorituskykyisempi tutkimuksen ja innovaatioiden, tieto- ja viestintätekniikan, yrittäjyyden, kilpailun sekä koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloilla.

Monialaista taloudellista analyysia ja eri alojen yksityiskohtaista analyysia tarvitaan unionin kilpailukyvyn tukemiseksi.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun