RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Konkurrenceevne

En konkurrencedygtig økonomi er en økonomi, som fremviser en stabil høj vækst i produktiviteten.

I kraft af Lissabon-strategiens målsætning om, at Europa skal være den mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensøkonomi i verden, er konkurrenceevne blevet en af EU's politiske prioriteringer. En konkurrencedygtig europæisk industri er en nødvendighed for at nå EU's økonomiske, sociale og miljømæssige mål og sikre en forbedring af europæernes livskvalitet. EU's bestræbelser på at øge konkurrenceevnen omfatter også en tilpasning af den europæiske økonomi til de strukturelle ændringer, flytningen af industriaktiviteter til nye økonomier, omfordelingen af job og ressourcer til nye industrisektorer og risikoen for en afindustrialisering.

EU's konkurrenceevne bestemmes af væksten i produktiviteten og afhænger således af den europæiske industris resultater og fremtid, især af dens evne til at foretage strukturelle ændringer. Det er afgørende for konkurrenceevnen, at EU skaber bedre resultater inden for forskning og innovation, informations- og kommunikationsteknologi, iværksætterånd, konkurrence og uddannelse.

En tværgående økonomisk analyse kombineret med en uddybende analyse af de forskellige sektorer er nødvendig for at støtte EU's bestræbelser på at øge konkurrenceevnen.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top