RSS
Alfabetische index

Glossarium

Mededinging

Een markt waar vrije mededinging heerst, is een markt waar onderling onafhankelijke ondernemingen dezelfde activiteit uitoefenen en om de gunst van de consument wedijveren. Het is dus een markt waar elke onderneming aan de concurrentiedruk van andere ondernemingen is blootgesteld. Een doeltreffende mededinging biedt dan ook niet alleen een concurrerende omgeving voor het bedrijfsleven, maar ook talrijke voordelen voor de consument (lagere prijzen, betere kwaliteit, ruimere keuze enz.).

Het Europese mededingingsbeleid wil in de Europese Unie een vrije en eerlijke mededinging waarborgen. De gemeenschappelijke mededingingsregels (artikelen 101 tot 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – VWEU) kunnen worden ingedeeld in vijf categorieën:

  • verbod van concurrentiebeperkende handelspraktijken en overeenkomsten tussen ondernemingen en van misbruik van een machtspositie, die de mededinging op de interne markt kunnen belemmeren (antitrustregels);
  • preventieve controle op concentraties met een Europese dimensie, om na te gaan of zij de mededinging beperken;
  • toezicht op door de lidstaten toegekende overheidssteun die de mededinging dreigt te verstoren doordat bepaalde ondernemingen of bepaalde producten of diensten worden bevoordeeld;
  • openstelling voor mededinging van voorheen door overheidsmonopolies gecontroleerde sectoren, zoals de telecommunicatie-, vervoer- of energiemarkt;
  • samenwerking met mededingingsautoriteiten uit derde landen.

De Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten zien toe op de naleving van de gemeenschappelijke mededingingsregels. Hun samenwerking binnen het Europees mededingingsnetwerk (European Competition Network - ECN) zorgt voor een doeltreffende en coherente toepassing van deze regels.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven