RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Kilpailu

Vapaan kilpailun markkinoilla yritykset harjoittavat samaa toimintaa toisistaan riippumatta ja kilpailevat kuluttajista. Toisin sanoen vapailla markkinoilla jokainen yritys on kilpailupaineiden alaisena. Tehokas kilpailu tarjoaa näin yrityksille kilpailullisen ympäristön, mutta samalla myös useita etuja kuluttajille (matalammat hinnat, parempi laatu, enemmän valinnanmahdollisuuksia jne.).

Euroopan unionin kilpailupolitiikalla pyritään takaamaan vapaa ja terve kilpailu unionissa. Yhteisön kilpailusäännöt (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101–109 artikla) perustuvat viiteen pääperiaatteeseen:

  • yhteismarkkinoiden kilpailun estävät kilpailunvastaiset kaupalliset sopimukset ja menettelytavat sekä määräävän aseman väärinkäyttö on kielletty (kilpailunrajoitukset)
  • komissio valvoo ennaltaehkäisevästi sellaista yritysten keskittymistä, jonka vaikutukset ulottuvat koko Euroopan alueelle, ja selvittää, rajoittaako se kilpailua
  • komissio valvoo jäsenvaltion myöntämiä tukia, jotka uhkaavat vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa
  • kilpailulle vapautetaan aikaisemmin julkisten monopolien hallitsemat alat, kuten televiestintä-, liikenne- ja energiamarkkinat
  • yhteistyö unionin ulkopuolisten kilpailuviranomaisten kanssa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun