RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Konkurrence

Et marked med fri konkurrence er et marked, hvor indbyrdes uafhængige virksomheder udøver den samme aktivitet og konkurrerer om forbrugerne. Med andre ord er det et marked, hvor hver enkelt virksomhed er under konkurrencemæssigt pres fra andre virksomheder. Effektiv konkurrence skaber således et konkurrencemiljø for virksomhederne, men sikrer også forbrugerne en række fordele (lavere priser, bedre kvalitet, større udvalg osv.).

EU's konkurrencepolitik har til formål at sikre fri og loyal konkurrence i EU. EU's konkurrenceregler (artikel 101 til 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde – TEUF) bygger på følgende fem hovedprincipper:

  • forbud mod aftaler og praksis og mod misbrug af en dominerende stilling, som kan begrænse eller fordreje konkurrencen inden for fællesmarkedet (antitrustbestemmelser)
  • forebyggende tilsyn med virksomhedssammenslutninger af europæisk dimension med henblik på at afgøre, om de begrænser konkurrencen
  • kontrol med statsstøtte fra medlemsstaterne, som truer med at forvride konkurrencen ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner
  • liberalisering af bestemte sektorer, hvor offentlige eller private virksomheder hidtil har haft mulighed for at udvikle monopollignende stillinger, såsom telekommunikations-, transport- og energiområdet
  • samarbejde med konkurrencemyndigheder uden for EU.

Det er Europa-Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder, som håndhæver EU's konkurrenceregler. Deres samarbejde gennem Det Europæiske Konkurrencenet sikrer en effektiv og konsekvent anvendelse af disse regler.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top