RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Toimivallan jako

Lissabonin sopimuksella selkeytetään unionin ja jäsenvaltioiden välistä toimivallan jakoa. Sopimukseen on toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen ohella kirjattu annetun toimivallan periaate (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 5 artikla). Annetun toimivallan periaatteen mukaisesti unioni toimii ainoastaan sen toimivallan rajoissa, jonka jäsenvaltiot ovat sille määrätyillä aloilla antaneet.

Unionilla on kolmenlaista toimivaltaa:

  • yksinomainen toimivalta, josta määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 3 artiklassa. Unionilla on yksinomainen lainsäädäntövalta näillä aloilla. Unioni voi myös tehdä kansainvälisiä sopimuksia, kun sopimuksen tekemisestä on säädetty lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyssä unionin säädöksessä tai kun tämä on välttämätöntä, jotta unioni voi käyttää yksinomaista toimivaltaansa.
  • Jaettu toimivalta, josta määrätään SEUT-sopimuksen 4 artiklassa. Jaettuun toimivaltaan kuuluvilla aloilla sekä unioni että jäsenvaltiot voivat toimia lainsäätäjänä. Jäsenvaltiot voivat käyttää toimivaltaansa vain siltä osin kuin unioni ei ole käyttänyt omaansa tai on päättänyt olla käyttämättä sitä. Jäsenvaltiot voivat myös pyytää komissiota kumoamaan jaetun toimivallan alaisuuteen kuuluvalla alalla lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen turvatakseen paremmin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamisen (Lissabonin sopimukseen liitetty julistus nro 18)
  • jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvat alat, joilla unioni voi kuitenkin toteuttaa toimia tukeakseen, sovittaakseen yhteen tai täydentääkseen jäsenvaltioiden toimintaa.

Unionin toimivaltaa voidaan laajentaa soveltamalla joustolauseketta (SEUT-sopimuksen 352 artikla). Sen ansiosta unioni saa lisää toimivaltaa silloin, kun sen tavoitteiden toteuttamisen kannalta välttämättömistä toimintakeinoista ei ole määrätty perustamissopimuksissa.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteilla voidaan varmistaa, että toimivallan jakoa noudatetaan. Kansalliset kansanedustuslaitokset osallistuvat toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvontaan. 

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun