RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Unionens befogenheter

Unionens befogenheter kallas de befogenheter som medlemsstaterna har delegerat till EU på olika områden.

De kan delegeras på tre sätt:

  • Explicit befogenhet. Anges uttryckligen i en artikel i fördragen.
  • Implicit befogenhet. Enligt teorin om implicita befogenheter följer EU:s yttre befogenheter av att det finns en explicit befogenhet internt, dvs. eftersom det står i fördragen att EU har vissa befogenheter inom exempelvis transportpolitik måste EU också ha motsvarande befogenheter att ingå transportpolitiska avtal med länder utanför EU, annars skulle det inte fungera (principen om överensstämmelse mellan inre och yttre befogenheter).
  • Subsidiär befogenhet. Om det varken finns explicita eller implicita befogenheter för att nå något av målen för den inre marknaden får rådet enligt artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genom enhälligt beslut vidta de åtgärder som krävs.

Se även:

 

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början