RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteisön toimivalta

Unionin toimivalta on jäsenvaltioiden Euroopan unionille (EU) määrätyillä aloilla siirtämää toimivaltaa.

Siirtotavasta riippuen toimivalta voi olla:

  • eksplisiittistä toimivaltaa: siitä määrätään selvästi perussopimusten tietyissä artikloissa;
  • implisiittistä toimivaltaa: implisiittistä toimivaltaa koskevan teorian mukaan ulkoinen toimivalta perustuu siihen, että eksplisiittinen toimivalta on olemassa sisäisesti. Koska Euroopan unionilla on perussopimusten mukaan eksplisiittinen toimivalta tietyllä alalla (esim. liikennepolitiikka), sillä on samalla toimivalta neuvotella unionin ulkopuolisten maiden kanssa kyseisen alan sopimuksista (sisäisen ja ulkoisen toimivallan välisen parallelismin periaate);
  • täydentävää toimivaltaa: jos unionilla ei ole eksplisiittistä eikä implisiittistä toimivaltaa sisämarkkinoihin liittyvien perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artiklassa annetaan neuvostolle mahdollisuus hyväksyä yksimielisesti tarpeelliseksi katsomiaan toimenpiteitä.

Katso:

 

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun