RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Unionskompetence

Ved unionskompetence forstås den kompetence, medlemsstaterne har tildelt EU på bestemte områder.

Der er tre former for kompetence, som benævnes efter, hvordan kompetencen tildeles:

  • eksplicit kompetence: beføjelserne er udtrykkeligt nævnt i bestemte artikler i traktaterne;
  • implicit kompetence: efter teorien om implicit kompetence følger EU's eksterne kompetence i forhold til tredjelande af en eksplicit kompetence indadtil, dvs. når det er fastsat i traktaterne, at EU har eksplicit kompetence på et bestemt område (f.eks. transport), har det også tilsvarende kompetence til at indgå aftaler med tredjelande på området (princippet om overensstemmelse mellem intern og ekstern kompetence);
  • subsidiær kompetence: når der hverken er eksplicit eller implicit kompetence til at forfølge et af traktatens mål i forbindelse med det indre marked, kan Rådet ifølge artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med enstemmighed vedtage de tiltag, det finder påkrævede.

Se også:

 

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top