RSS
Alfabetische index

Glossarium

Gemeenschapsoctrooi

In juli 2000 heeft de Commissie de invoering van een Gemeenschapsoctrooi voorgesteld, zodat uitvinders een octrooi kunnen krijgen dat in de gehele EU wettelijk geldig is. Dankzij dit uniforme octrooi zouden de lasten voor de ondernemingen en de kosten voor het verkrijgen van een octrooi aanzienlijk worden verminderd. Verwacht wordt dat hiermee het Europese concurrentievermogen toeneemt en de innovatie wordt bevorderd.

Het Gemeenschapsoctrooi heeft de volgende voordelen:

  • een eenvoudiger bescherming van uitvindingen in de gehele EU dankzij een uniforme procedure en de afgifte van octrooien door een afdeling van het Europees Octrooibureau in München;
  • aanzienlijk lagere kosten, met name voor de vertaling en de aanvraag;
  • meer rechtszekerheid dankzij een uniform, gecentraliseerd systeem voor geschillenbeslechting bij een Gemeenschapsoctrooigerecht.

Met het voorgestelde octrooistelsel kunnen de problemen met het sinds 1973 bestaande Europees octrooi uit de weg worden geruimd. Bij het Europees octrooi is alleen de procedure tot de afgifte van het octrooi uniform. Daarna ontstaan er evenveel octrooien als er landen in de aanvraag worden genoemd en geldt voor het Europees octrooi de respectieve nationale wetgeving. Er is geen gemeenschappelijke instantie die de rechtspraak op Europees niveau harmoniseert.

Het is niet de bedoeling dat het Gemeenschapsoctrooi de nationale octrooien en het Europese octrooi vervangt, maar een nieuwe mogelijkheid biedt. Uitvinders blijven vrij de octrooibescherming te kiezen die hun het best schikt.

De invoering van een Gemeenschapsoctrooi blijft een gevoelig onderwerp dat voorlopig nog door de Raad wordt geblokkeerd. De steen des aanstoots betreft vooral de vertaling van de octrooiconclusies. Het is dus nog onmogelijk te zeggen wanneer het Gemeenschapsoctrooi uiteindelijk beschikbaar zal zijn.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven