RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteisöpatentti

Euroopan komissio antoi heinäkuussa 2000 ehdotuksen yhteisöpatentin perustamisesta, jotta keksijät voisivat saada kaikkialla Euroopan unionissa yhtenäisen ja oikeudellisesti pätevän patentin. Yhtenäinen yhteisöpatentti alentaisi huomattavasti patentin hakemisesta yrityksille koituvia kustannuksia. Yhteisöpatentin toivotaan elvyttävän EU:n kilpailukykyä ja edistävän innovointia.

Yhteisöpatenttijärjestelmän edut olisivat seuraavat:

  • Yhtenäinen menettely tarjoaisi keksinnöille yksinkertaisemman suojan koko yhteisön alueella, ja Münchenissä sijaitsevan Euroopan patenttiviraston yksikkö myöntäisi patentit.
  • Erityisesti kääntämiseen ja patentin hakemiseen liittyvät patentoimiskustannukset vähenisivät huomattavasti.
  • Yhtenäisen ja keskitetyn riitojenratkaisujärjestelmän perustaminen yhteisöpatenttituomioistuimeen vahvistaisi oikeusvarmuutta.

Ehdotetulla järjestelmällä voitaisiin näin ollen poistaa vuodesta 1973 voimassa olleeseen eurooppapatenttijärjestelmään liittyvät esteet. Eurooppapatentti on itse asiassa yhtenäinen vain sen myöntämiseen asti, sillä sen jälkeen se muuttuu niin moneksi kansalliseksi patentiksi kuin hakemuksessa on mainittu maita. Eurooppapatenttia koskevat myöntämisen jälkeen kansalliset lait, eikä ole olemassa yhteistä elintä, joka voisi yhdenmukaistaa eurooppalaista oikeuskäytäntöä.

Yhteisöpatentin ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata nykyisiä kansallisia järjestelmiä tai eurooppapatenttia, vaan toimia niiden rinnalla. Keksijät saisivat itse valita heille parhaiten sopivan patenttisuojan muodon.

Yhteisöpatenttijärjestelmän luominen on kiistanalainen asia, sillä asia on juuttunut neuvostoon. Suurimman kompastuskiven muodostaa patenttivaatimusten kääntämistä koskeva kysymys. Ei siis voida varmuudella tietää, milloin yhteisöpatentti on vihdoin käytettävissä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun