RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

EF-patenter

Europa-Kommissionen fremsatte i juli 2000 forslag om indførelse af et EF-patent, der skal give opfindere mulighed for at opnå et enhedspatent, der er retsgyldigt i hele EU. Et sådant enhedspatent vil nedbringe erhvervslivets omkostninger markant og gøre det langt billigere at opnå patent. Det ventes at styrke den europæiske konkurrenceevne og at fremme innovationen.

Der er flere fordele ved et EF-patent:

  • det vil gøre det let at beskytte opfindelser på hele Fællesskabets område takket være én enkelt procedure, og patentet vil blive udstedt af en afdeling ved Den Europæiske Patentmyndighed i München
  • omkostningerne ved et patent vil falde betydeligt, bl.a. omkostningerne i forbindelse med oversættelse og indlevering
  • retssikkerheden vil blive styrket, da der vil blive indført ét fælles centralt system til bilæggelse af tvister ved EF-Patentretten.

Det foreslåede system vil dermed fjerne de problemer, der er ved det europæiske patentsystem, som har været i brug siden 1973. Det europæiske patent er nemlig kun et enhedspatent, indtil det udstedes, hvorefter det bliver til lige så mange nationale patenter, som der er lande designeret i patentansøgningen. Når først det europæiske patent er udstedt, bliver det således til et nationalt patent, der er underlagt de nationale bestemmelser, og der er ingen fælles instans, der gør det muligt at harmonisere retspraksis på europæisk plan.

EF-patentet skal dog ikke erstatte de nuværende nationale systemer og det europæiske patentsystem, men eksistere side om side med disse systemer. Opfindere vil frit kunne vælge den type patentbeskyttelse, de finder mest hensigtsmæssig.

EF-patentsystemet er fortsat et følsomt emne, og sagen er gået i hårdknude i Rådet. Den største forhindring er spørgsmålet om oversættelsen af patentkrav. Det er derfor ikke muligt at sige, hvornår EF-patentet endelig kan tages i brug.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top