RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Egna medel

Ursprungligen var EU-budgeten beroende av medlemsländernas ekonomiska bidrag.

Till följd av ett beslut från den 21 april 1970 ersattes medlemsländernas bidrag med egna medel, dvs. pengar som medlemsländerna överför till EU-budgeten för att finansiera EU:s utgifter. Tack vare EU-budgetens finansiering genom egna medel har EU fått ekonomisk självständighet.

Idag får de samlade egna medlen inte överstiga 1,24 % av medlemsstaternas samlade bruttonationalinkomst (BNI). De egna medlen omfattar fyra former av inkomster:

  • Jordbruksavgifter och sockeravgifter: det rör sig huvudsakligen om importtullar som tas ut på jordbruksprodukter från länder utanför EU inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden, samt avgifter på socker, isoglukos och inulinsirap.
  • Tullar: de tas ut enligt den gemensamma tulltaxan på importerade varor vid EU:s yttre gränser.

Dessa två former av inkomster utgör det som brukar kallas "traditionella egna medel".

  • Egna medel i form av moms: de kommer från tillämpningen av en enhetlig skattesats på de enskilda medlemsländernas momsberäkningsunderlag. Den enhetliga procentsatsen sänktes till 0,50 % 2004. Den beräknas efter ett utjämnat beräkningsunderlag som inte får överstiga 50 % av BNI för samtliga medlemsländer.
  • Den fjärde formen av egna medel infördes 1998 och är en s.k. kompletterande resurs eftersom dess storlek fastställs i förhållande till budgetens tre andra inkomstkällor. Den bygger på BNI och utgör en enhetlig procentandel av summan av samtliga medlemsländers BNI och fastställs som ett led i budgetförfarandet.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början